ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Shol - Φωτιστικά, έπιπλα, αρχιτεκτονικός φωτισμός

decorativeIos Palace Hotel

ΕΡΓΟ

Ios Palace Hotel

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Hotel

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ίος

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

Papanastasiou Dimitris

Feel special enjoying our high quality services, discover your favorite hangout spot among our outlets, indulge in the pampering of our modern spa facilities and enjoy the quintessence of Greek summer, at Ios Palace. Here, we will make you feel like you have found your dream summer home.